Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:51:00

Poprawka 15, 47

Za: 20 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23