Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:49:44

Poprawka 13, 17, 20-23, 25, 27, 30-32, 34, 49, 53-56, 58, 60, 62-64, 66-68, 71, 72, 74, 80, 105...

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22