Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:47:46

Poprawka 11, 26, 43, 59

Za: 56 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23