Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:47:01

Poprawka 10, 42

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25