Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:46:28

Poprawka 9, 41

Za: 24 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23