Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:45:52

Poprawka 8, 40

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23