Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:44:04

Poprawka 3, 35

Za: 53 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22