Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:43:25

Poprawka 2, 45, 208

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22