Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:42:41

Poprawka 1, 183, 190, 191, 195, 198, 203, 248, 270, 272

Za: 3 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23