Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci

Dnia 16-05-2013 godz. 19:34:30

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23