Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku

Dnia 16-05-2013 godz. 19:33:15

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23