Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:05:01

Poprawka 2

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22