Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Dnia 16-05-2013 godz. 19:28:08

Poprawka

Za: 22 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23