Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:23:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 5 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22