Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:20:46

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23