Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:20:21

Poprawka 3

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24