Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:19:52

Poprawka 2

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27