Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:04:41

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23