Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dnia 16-05-2013 godz. 19:17:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 22