Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dnia 16-05-2013 godz. 19:17:07

Poprawka 3, 6

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 23