Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:14:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22