Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:12:13

Poprawka 26

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24