Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:11:34

Poprawka 22

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22