Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:11:08

Poprawka 20

Za: 24 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22