Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:09:56

Poprawka 17

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23