Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:32:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 26