Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:29:41

Poprawka 268

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25