Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:09:40

Poprawka 16

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25