Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:26:33

Poprawka 246

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24