Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:26:03

Poprawka 245

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24