Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:09:16

Poprawka 14

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22