Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:24:22

Poprawka 240

Za: 29 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24