Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:23:30

Poprawka 233

Za: 52 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24