Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:22:56

Poprawka 230

Za: 53 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24