Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:22:11

Poprawka 220

Za: 72 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24