Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:19:01

Poprawka 182

Za: 24 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 23