Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:18:27

Poprawka 180

Za: 24 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23