Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:17:42

Poprawka 177, 184, 186-189, 192-194, 200, 202

Za: 25 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23