Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:15:22

Poprawka 166

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24