Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:14:41

Poprawka 163, 265

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24