Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:13:00

Poprawka 150

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24