Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:11:36

Poprawka 144

Za: 3 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24