Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:11:15

Poprawka 140

Za: 5 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23