Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 25-04-2013 godz. 09:10:20

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20