Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

Dnia 25-04-2013 godz. 09:08:50

Poprawka

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18