Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Dnia 25-04-2013 godz. 09:07:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19