Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133

Dnia 25-04-2013 godz. 09:16:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18