Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 25-04-2013 godz. 09:12:40

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 4 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18