Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim

Dnia 17-04-2013 godz. 11:35:00

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7