Narzędzia:

Dnia 17-04-2013 godz. 11:05:52

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 9